Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Apie mus

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ — tai nevyriausybinė jaunimo organizacija, įkurta 2004 metais. Iš pradžių pagrindinis organizacijos tikslas buvo efektyvus Lietuvos tautinių mažumų jaunimo atstovavimas, tačiau metai po metų veiklos spektras išsiplėtė. Šiuo metu galima išskirti šias tikslines grupes: 

  • tautinių mažumų jaunimas (ypatingas dėmesys skiriamas rusakalbiams);
  • jauni žmonės, turintys mažiau galimybių (fizinių, psichinių, socialinių, ekonominių ir pan.);
  • visas Lietuvos jaunimas.

MISIJA:

Veikti jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui, bei stiprinant vidinį organizacijos potencialą, kurio dėka bus užtikrinta aukšta įgyvendinamos veiklos kokybė ir efektyvumas.

VIZIJA:

„Jaunimo iniciatyvinė grupė“ – tai jaunų žmonių komanda, aktyviai veikianti tiek savo, tiek kitų jaunų žmonių tobulėjimo ir įgalinimo link, savo darbo procese sukurianti dinamišką erdvę, kurioje vyksta efektyvus mokymasis.

TIKSLAI:
1. (T1 - į žmogų) Tobulinti jauno žmogaus bendruosius gebėjimus.
2. (T2 - į aplinką) Kurti aplinką, palankią jauno žmogaus tobulėjimui.
3. (T3 - į organizaciją) Stiprinti organizacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ potencialą.

UŽDAVINIAI:
1.1 Sudaryti sąlygas jauno žmogaus saviraiškai.
1.2 Skatinti aktyvią jauno žmogaus pilietinę poziciją.
1.3 Organizuoti mokomąsias veiklas (mokymus, seminarus).
1.4 Plėsti jauno žmogaus pasaulėžiūrą.

2.1 Atstovauti tautinių mažumų jaunimo interesus Lietuvos jaunimo politikos struktūrose.
2.2 Globoti tautinių mažumų kultūrą Lietuvoje.
2.3 Populiarinti jaunimo veiklą ir neformalų ugdymą.
2.4 Kelti jaunimo darbuotojų ir jaunimo organizacijų įvaizdį visuomenėje.
2.5 Vykdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo organizacijų situacijos analizę.

3.1 Stiprinti „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ narių gebėjimus, siekiant gerinti organizacijos veiklos kokybę.
3.2 Formuoti aktyvią „Jaunimo iniciatyvinės grupės“ poziciją jaunimo politikos ir darbo su jaunimo srityje.
3.3 Bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis.
3.4 Stiprinti „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ įvaizdį visuomenėje.

 

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ aktyviai bendradarbiauja su skirtingais fondais, valstybinėmis institucijomis bei jaunimo organizacijomis ir organizacijų sąjungomis iš Lietuvos, Europos Sąjungos bei kaimyninių šalių. Pagrindiniai organizacijos veiklos rodikliai apima įvairius projektus leidybos, kūrybos, aktyvaus pilietiškumo bei intelektualinės veiklos tematika.

Asociacija vykdo tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius projektus ir yra daugelio regioninių bei tarptautinių projektų partnerė. Taip pat „Jaunimo iniciatyvinės grupės“ atstovai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, nukreiptose į nevyriausybinio sektoriaus Lietuvoje vystymą (pvz., esame aktyvūs tarpžinybinės jaunimo verslumo skatinimo ir ugdymo programos dalyviai). Asociacija yra Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ (VJOSAS) narė bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) stebėtoja.

Kiekvienas jaunas žmogus gali prisijungti prie asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ veiklos. Naujiems nariams organizuojami specialūs mokymai, priklausomai nuo srities, kurioje asmuo norėtų dalyvauti.

Visus norinčius dalyvauti jaunimo veikloje, kviečiame apsilankyti, o kartu ir atsigerti arbatos!