Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Rusakalbių jaunimo organizacijų forumas Estijoje

Projekto „Tautinių mažumų jaunimo organizacijų įgalinimas“ rėmuose 2010 metų balandžio 3–4 dienomis Taline įvyko Estijos rusakalbių jaunimo organizacijų forumas. Be vietos jaunimo ir kitų organizacijų atstovų, forumo eigą stebėjo ir du atstovai iš Lietuvos (asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“). Renginio eigoje buvo planuojama aptarti tokias temas:

  • Rusakalbių jaunimo organizacijų (RMO) Estijoje problemos ir jų sprendimai;
  • Estijos RMO situacijos analizė;
  • Estijos fondai ir grantai;
  • Grupinis rekomendacijų atitinkančioms struktūroms parengimas;
  • Biudžeto apžvalga ir galutinių ataskaitų apie projektą rengimas.

Nepaisant dėl tam tikrų priežasčių neitin lygiaverčiai ir detaliai aptartų temų, forumo dalyviai gavo naudingą informaciją apie Estijos rusakalbių jaunimo organizacijų stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes, vietinius bei tarptautinius (programa „Veiklus jaunimas“) fondus. Renginiui pasibaigus, Lietuvos ir Estijos organizatoriai aptarė teigiamas ir neigiamas nacionalinių forumų puses ir priėjo tam tikras išvadas.

Estijos rusakalbių jaunimo organizacijų forumas — trečiasis nacionalinis forumas Baltijos šalyse, įvykdytas po Latvijos ir Lietuvos forumų. Artimiausiu metu rusakalbių organizacijų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje situacijos analizės duomenys bus apdoroti, o tyrimo rezultatai — paviešinti tinklapyje.