Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„Integracija DREAM“

Projekto „Integracija DREAM“ rėmuose jau įvyko du mokymai. Projekte dalyvauja 3 vaikų namai – 30 jaunų žmonių, 3 vaikų namų atstovai – ir 6 mokymų vadovai. Veikla vyksta ISM, kuris tapo projekto partneriu ir nemokamai suteikia savo patalpas projekto reikmėms. Veiksmas vyksta šeštadieniais.

Lapkričio 12 diena

Mokymų tema: dalyvių tarpusavio susipažinimas bei supažindinimas su projektu, jo tikslais. Mokymuose dalyvavo 3 jaunų žmonių grupės  nuo 15 iki 18 metų. Kiekvienoje grupėje buvo komandos stiprinimo pratimų. Skirtingose grupėse buvo naudojami įvairūs metodai, tačiau tai buvo iš anksto numatyta ir į kiekvieną grupę pateko jauni žmonės iš skirtingų vaikų namų. Tai užtikrino jaunimo susipažinimą su įvairiais darbo metodais, kadangi jauni žmonės turėjo galimybę pasidalinti su draugais savo įspūdžiais.

Lapkričio 26 diena

Mokymų tema: lyderystė ir karjeros planavimas. Šie mokymai buvo dvigubai ilgesni už pirmus, tačiau darbo schema buvo išlaikyta: trys grupės skirtingose patalpose, o kavos pertraukų metu jaunimas turėjo galimybę susitikti bendrai ir aptarti nuveiktą veiklą. Nematomai, o kartais net labai pastebimai grupėse dalyvavo vaikų namų atstovai, kurie ne tik stebėjo, bet ir aktyviai dalyvavo mokymų procese. Po renginio dalyviai apsikeitė įspūdžiais. Malonu girdėti gerus atsiliepimus apie projektą ir jo organizavimo profesionalumą. Dalyviai išėjo geros nuotaikos, belaukdami kito susitikimo.