Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Projektui pasibaigus, darbas tik prasideda!

Kovo 28-ąją, trečiadienį, ISM vadybos ir ekonomikos universitete į vyko baigiamoji projekto „Integracija DREAM“ konferencija, kuri tapo tiek projekto pasiektų rezultatų apibendrinimu bei pristatymu, tiek projekto rėmuose įgyvendinamos veiklos tęstinumo užtikrinimo pradžia.

Konferencijoje dalyvavo patys projekto dalyviai bei vykdytojai, projekte dalyvavusių globos įstaigų administracijų darbuotojai, kitų jaunimo organizacijų nariai, Vilniaus miesto savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Renginio eigą moderavo Jelena Gaidučenia  viena iš projekto „Integracija DREAM“ koordinatorių. Sveikinimo kalbą tarė vienos iš projektą finansavusių institucijų atstovas  Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas. J. Laniauskas paminėjo, kad šiais metais, paskelbtais kovos su jaunimo nedarbo metais, toks projektas yra ypatingai aktualus, pagyrė jo vykdytojus ir pasidžiaugė, kad Vilniaus mieste daugėja aktyvaus jaunimo, siekiančio savo pastangomis vykdyti pokyčius visuomenėje. Po šios įkvėpiančios kalbos moderatorė „išdavė paslaptį“ svečiams, kad Jonas yra vienas iš Asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ įkūrėjų ir jos pirmasis pirmininkas.

Toliau Jelena trumpai pristatė pačią organizaciją  „Jaunimo iniciatyvinę grupę“  kuriai šiemet sukanka jau 8 metai. Per organizacijos gyvavimo metus joje pasikeitė keli žmonių srautai, o kadangi jaunimo organizacija  tai ir yra joje veikiantys žmonės, žymiai keitėsi organizacijos veikla. Socialinė integracija yra viena pagrindinių temų, su kuriomis organizacija dirba dabar. O pristatyti patį projektą „Integracija DREAM“, Jelena pakvietė ant improvizuotos scenos kolegę Anastasiją Ivanovą.

Šiek tiek susijaudinusi, bet gerai pažinodama kiekvieną projekto koordinavimo aspektą, Anastasija trumpai apžvelgė projekto eigą bei kiek buvo pasiekti užsibrėžti tikslai. Apie projektą, trukusį beveik metus, sudėtinga papasakoti per 5-10 minučių, todėl Anastasija pasakė tik svarbiausius dalykus, palikdama visą kitą papasakoti mokymų vadovams, tiesiogiai dirbusiems su dalyviais, ir patiems dalyviams. Baigdama savo kalbą, ji karštai padėkojo visiems, kieno dėka projekto įgyvendinimas tapo įmanomas. Anastasijai baigus projektą pristatymą, Jelena pakvietė savo įspūdžiais apie projektą pasidalinti mokymų vadovus.

Pirmoji buvo pakviesta Justina Babušytė, VU socialinio darbo magistrantė ir projekto „Integracija DREAM“ mokymų vadovė. Justina pažymėjo, kad projekto rėmuose buvo įgyvendintas pilnas vientįsas karjeros planavimo kursas, kuris praverstų kiekvienam jaunuoliui. Jos nuomone, savo laiku įgyvendinti tokio pobūdžio mokymai būtų labai padėję išvengti tam tikrų klaidų, sąmoningiau planuotis karjerą ir profesinę ateitį ir tiems žmonėms, kurie projekto rėmuose atliko mokymų vadovų funkcijas. Ji nuoširdžiai padėkojo projekto dalyviams, kurie netingėjo keltis 8 ryto kas antrą šeštadienį, ir globos įstaigų administracijų darbuotojams, kurie padėjo organizuoti vaikus.

Sekanti kalbą tarė dar viena mokymų vadovė, taip pat viena iš projekto vykdytojų  Jevgenija Avedenij. Jevgenija pažymėjo, kad didelis projekto pliusas buvo jo lankstumas, kadangi visa programa nebuvo nuleista „iš viršaus“, o buvo pritaikoma konkretiems dalyviams, konkrečioms situacijoms, drąsiai keičiama ir papildoma. Pavyzdžiui, penktasis  įsivertinimo  seminaras atsirado jau įvykus ketvirtajam seminarui, nes buvo jaučiamas poreikis dalyvių įsivertinimo procesui  sukoordinuoti. Taip pat Jevgenija atkreipė dėmesį, jog vykdytojai siekia, kad šis projektas netaptų „vienkartine injekcija“, o būtų integruotas į globos įstaigų vykdomą jaunuolių paruošimą išėjimui iš globos namų.

Toliau pasisakė tie, dėl kurių ir buvo organizuotas visas projektas  jo tiesioginiai dalyviai. Pasak Jelenos, pasisakyti norėjo ir daugiau jaunuolių, tačiau dėl laiko stokos svečiams savo nuomonę ir įspūdžius nupasakojo trys dalyviai. Dalyviai kalbėjo iš visos širdies, papasakojo realias istorijas, kas pasikeitė po projekto, kaip dalyvavimas „Integracija DREAM“ seminarų cikle padėjo jiems apsispręsti dėl busimos profesijos. Visi prisipažino, kad interviu su tikrais darbdaviais buvo pats baisiausias aspektas, tačiau visi pažymėjo šių intervių ir po jų iš darbdavių gautų rekomendacijų vertę ateities darbo paieškoms.

Dalyviams pasisakius, savo nuomonę apie projektą išsakė globos namų administracijų darbuotojos, kurios stebėjo visą procesą ir girdėjo jaunuolių tarpusavio atsiliepimus apie seminarus. Abi globos įstaigų atstovės prisipažino, kad globos namuose gyvenantiems jauniems žmonėms dažnai siūloma dalyvauti įvairiuose projektuose, tačiau jaunuoliai nėra motyvuoti ir dažniausiai neišlanko viso kurso. O šiuo atveju, jeigu į pirmąjį ir antrąjį „Integracija DREAM“ seminarus, jaunuolius reikėjo kone tempti, tai paskui jie jau nekantraudami laukė kiekvieno paskesniojo seminaro ar susitikimo ir nusimindavo, jei šis būdavo perkeliamas.

Po visų kalbų dalyviams buvo įteikti sertifikatai, o dalyvavusioms globos įstaigoms bei projektą finansavusioms institucijoms  padėkos raštai. Padėka įteikta ir ISM universitetui, kuris maloniai suteikė galimybę „Jaunimo iniciatyvinei grupei“ neatlygintinai naudotis savo patalpomis projekto įgyvendinimui.

Konferencijai priartėjus prie pabaigos, moderatorė atvėrė erdvę klausimams. Rima Pielikytė (Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyrius) pasiteiravo, kaip projekto vykdytojai ketina užtikrinti projekto tęstinumą  klausimas, kuris buvo labai lauktas, kadangi būtent dėl projekto tęstinumo užtikrinimo į konferenciją buvo pakviesti tiek valstybės institucijų, veikiančių jaunimo ir/ar švietimo srityse, bei globos įstaigų administracijų atstovai. Jaunimo organizacija, koks vertingas bebūtų jos įdirbis, vargu, ar yra pajėgi, netgi gaudama programinį finansavimą iš valstybės, kasmet vienodai kokybiškai aprūpinti visos Lietuvos globos įstaigų jaunuolius tokia mokomąja programa, kuri buvo įgyvendinta projekto „Integracija DREAM“ rėmuose, todėl, vykdytoju nuomone, šią funkciją turėtų vykdyti valstybės institucijos arba pačios globos įstaigos.

Po neilgos, tačiau intensyvios diskusijos buvo nuspręsta susitikti dar kartą suinteresuotoms šalims balandžio mėnesį ir aptarti tolimesnes programos galimybes  taigi projektui pasibaigus, darbas tik prasideda!