Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Su gimtadieniu, „Labanakt“!

Valio! “Labanakt” šiandien sukako metukai! Laikas bėga kaip akimirka ir štai jau metai kai būrelis aktyvaus jaunimo kartą per mėnesį okupuoja Rusų kultūros centro patalpas ir, nepaisant miego, linksmai ir kūrybiškai praleidžia laiką. Norisi pasveikinti su metinėmis visus, kas susijęs su “Labanakt” kūrimu, organizavimu, o taip pat jame dalyvavo, dalyvauja ir dalyvaus. Su gimimo diena, mielieji draugai! Greitai pasimatysime!