Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Nuostabus aštuonetas

2010 metų kovo 6 dieną Vilniaus Rusų kultūros centre įvyko naujos jaunimo sąjungos – „Lietuvos rusakalbių jaunimo organizacijų taryba“ – Steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ atstovai.

Esminiai aštuonių organizacijų susitikimo tikslai buvo tokie:

1. Tarybos Įstatų tvirtinimas.

2. Tarybos valdymo organų rinkimai.

Naujos asociacijos steigėjų sudėtį sudarė aštuonios rusakalbės jaunimo visuomeninės organizacijos ir organizacijos, dirbančios su jaunimu iš Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir Pasvalio: „Jaunimo iniciatyvinė grupė“, „Klaipėdos apskrities slavų jaunimo organizacija“, „Rusų mokyklų mokinių sąjunga“, „Alternatyvus balsas“, „Jaunimo plėtros organizacija“, „Šeimos menas“, „Tarptautinė jaunimo sąjunga“ ir „Vilniaus kultūros vystymo centras“. Steigėjų susitikimo metu buvo vienbalsiai nutarta įsteigti naują asociaciją, buvo priimti „Lietuvos rusakalbių jaunimo organizacijų tarybos“ įstatai, išrinkta pirmininkė, Valdyba ir patvirtinta Tarybos revizijos komisijos sudėtis.

Pirmininke tapo Jevgenija Avedenij („Jaunimo iniciatyvinė grupė“), už kurią buvo atiduoti visi aštuoni balsai. Sudaryta Tarybos valdyba: Valentin Charitonov („Alternatyvus balsas“), Gintaras Zukas („Jaunimo plėtros organizacija“, didžiausio jaunimo judėjimo Lietuvoje – „Išradingųjų ir linksmųjų klubo“ (KVN) – lyderis), Inesa Čekolaeva („Tarptautinė jaunimo sąjunga“), Jekaterina Pičiugina („Vilniaus kultūros vystymo centras“), Sergej Poltorak (Vilniaus jaunimo judėjimo „Kas? Kur? Kada?“ atstovas), Jonas Laniauskas („Rusų kultūros centras“).

Į revizijos komisiją buvo išrinkti: Ela Kanaitė (Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė), Kiril Nechamkin („Jaunimo iniciatyvinė grupė“), Karina Ufert („Lietuvos studentų sąjungos“ viceprezidentė).

Daugelis kitų Lietuvos rusakalbių jaunimo organizacijų taip pat išreiškė susidomėjimą naująja jaunimo sąjunga. Jų įsitraukimą į „Lietuvos rusakalbių jaunimo organizacijų tarybą“ šios organizacijos nariai aptars artimiausios Asamblėjos metu. Taip pat naujos jaunimo sąjungos Asamblėjos metu Valdyba pateiks svarstymui Tarybos vystymo ir prioritetinių jaunimo projektų, nukreiptų į rusakalbio jaunimo Lietuvoje palaikymą ir vystymą 2010–2011 metais, programą.

Kontaktai:

867639097

info@lrjot.lt