Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„School World in Action“

Rugpjūčio 21–28 d.d. Estijoje įvyko tarptautiniai jaunimo mokymai „School World in Action“. Trys „Jaunimo iniciatyvinės grupės“ atstovai nuvyko ten, kad žinotų viską.

Į mokymus buvo sukviesti vyresniųjų klasių mokiniai, mokytojai ir jaunimo darbuotojai, suinteresuoti diegti neformalų ugdymą į mokyklų kasdienybę. Pagrindiniai mokymuose iškelti klausimai buvo susiję su tuo, kaip mokyklos gyvenimą padaryti aktyvesni, įdomesni ir palankesnį.

Dalyviai susipažino su mokyklų egzistencijos ypatumais, kultūrinėmis ir edukacinėmis tradicijomis, pasidalino įvairių jaunimo iniciatyvų realizavimo patirtimi ir t.t. Mokymai buvo paremti neformalaus ugdymo metodų, kurie įtraukė kūrybinę paiešką, praktinę patirtį, savianalizę, socialinės krypties priemones.

Galutinis mokymų tikslas yra pasiektas: dalyviai buvo įtraukti į neformalų ugdymą (akcentu tapo naktinis pasivaikščiojimas) ir į globalių lavinimosi sistemų problemas, įgijo praktinių įgūdžių, kuriuos galės panaudoti visuomeninėje veikloje, darbe su jaunimu, ir/ar perteikti juos kolegoms, draugams, bendraminčiams.

Mokymų organizatoriai: Talino klubas „Kas? Kur? Kada?“.

Partneriai: Estijos biuras „Europos jaunimas“.

Rėmėjai: programa „Veiklus jaunimas“.

Mokymų medžiagą rusų kalba ir nuotraukas galima rasti tinklapyje.