Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Culture and Media Production as a Tool for Integration

← Projektai

2013-09-01 — 2015-02-01
Mūsų vaidmuo: Partners
Vieta: Čekija (Praha), Graikija, Jungtinė karalystė (Londonas)

Ši mokymąsi skatinanti partnerystė, suburs migrantų bendruomenės lyderius, aktyvistus ir menininkus iš ​​įvairių šalių, kurie savo žiniomis, talentu bei susidomėjimu integracija per kultūrą, prisidės prie bendrų projekto tikslų.

Planuojami šviečiamieji užsiėmimai:

- Kultūra ir medijos produkcijos kaip integracijos priemonė. Organizatoriai ir lyderiai įsitrauks į abipusio mokymosi procesą, kurio metu jie keisis žiniomis apie įvairaus amžiaus kūrybinius migrantų talentus bei kultūrinės produkcijos bei medijų panaudojimą skatinant socialinę įtrauktį, tarpkultūrinį dialogą, tolerancijos idėjas. Ši informacija bus susisteminta ir prieinama visiems per Wiki puslapį;

- Mokymai kultūros ir medijos srityse: projekto dalyviai  apsilankys keliuose užsiėmimuose, kuriuose galės pagilinti savo žinias apie meną bei medijas;

- Trys dalyvių susitikimai: jų metu vyks bendros sesijos, seminarai, susitikimai su patyrusiais socialinių veiklų prodiuseriais, kurie savo kūryba prisideda prie tarpkultūrinio sąmoningumo. Taip pat vyks keli visuomeniniai renginiai, kuriuos įgyvendins ir organizatoriai ir dalyviai. Jų metu bus pristatyta dalyvių-menininkų produkcija.

Numatomi pagrindiniai projekto rezultatai:

- rengiami dalyvių susitikimai;

- sukurtas internetinis Wiki puslapis, kuriame bus kaupiamos ir kuriuo bus skleidžiamos įgytos žinios – tiek tolimesniam partnerių bendradarbiavimui, tiek visoms kitoms suinteresuotoms grupėms;

- dalyvių sukurtas kokybiškas dokumentinis filmas, vaizduojantis migrantų gyvenimus ir integracijos procesus ES;

- sukurtas aktyvių migrantų ir menininkų tinklas, kurį plėtojant bus puoselėjama kultūrinė įtrauktis ir sanglauda, derinant ir maišant įvairių kultūrų meninę raišką

Daugiau apie projektą (anglų ir rusų kalbomis) galima paskaityti čia: http://cmpip.org/