Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„Integracija DREAM“ (Darbo rinka ir erdvė asmeniniam mokymuisi)

← Projektai

2011-05-01 — 2012-03-31
Mūsų vaidmuo: Organizatoriai
Vieta: Vilnius, Lietuva

Projektas „Integracija DREAM“ yra kompleksiškas savo forma (t.y. susideda iš kelių etapų, kiekvienas kurių yra tvirtai įrištas į bendrą sistemingą programą), be to, šio projekto galutinis naudos gavėjas yra Vilniaus apskrities globos įstaigų auklėtiniai, o ypač tie, kurie vos po kelių metų turės palikti globos namus arba kurie ką tik tai padarė. Projektas siekia nukreipti jaunimo organizacijos turimas kompetencijas į socialinės įtraukties didinimą per integraciją į mokymosi erdvę ir darbo rinką. Sumodeliuota unikali programa suteiks galimybę organizacijos nariams mokytis darant, t.y. praktikoje (patirtinis mokymasis), bei perduoti turimas žinias ir įgūdžius jaunuoliams iš globos namų. Tuo pačių naudos iš šios programos turės ir patys tie jaunuoliai bei globos įstaigose dirbantys specialistai.

TEMA:

Vientįso tęstinio projekto įgyvendinimas su tiksline grupe, siekiant didinti socialinį įtraukimą per integraciją į mokymosi erdvę ir darbo rinką.

TIKSLAS:

Tinkamai panaudoti asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ narių sukauptą patirtį, žinias bei gėbėjimus skirtingose darbo su jaunimu srityse tam, siekiant įgalinti globos įstaigose gyvenančius jaunuolius integruotis ne tik į visuomenę, bet ir į mokymosi erdvę bei darbo rinką.

UŽDAVINIAI:

• Objektyviai įvertinti Asociacijos ir jos narių potencialą, sėkmingai išnaudojant stipriąsias puses;

• Suteikti vaikų globos namų auklėtiniams informacijos apie Lietuvos JNVO sektorių, organizacijų veiklą, bendrus veikimo principus ir teikiamas galimybes;

• Suteikti projekto dalyviams žinių apie karjeros planavimą;

• Ugdyti jaunimo lyderystės, entreprenerystės įgūdžius bei iniciatyvą;

• Suteikti visokeriopą informaciją, kurios gali prireikti kiekvienam jaunuoliui, palikusiam globos namus ir pradėjusiam savarankišką gyvenimą (apie aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo galimybes Lietuvoje; darbo paieškos vingrybes);

• Užtikrinti, kad jaunuolių integravimas į mokymosi erdvę ir darbo rinką taptų nuolatine vaikų globos namų veikla.

Programos dėka šiuo metu globos namuose gyvenantys jaunuoliai, kuriems po 1-2 metų reikės palikti globos įstaigą, galės pasiruošti ir įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių, kurie padės ne tik sudaryti savo karjeros planą ir juo sekti, bet ir bus parankūs kiekvienam jų ateityje, o tuo tarpų globos įstaigų darbuotojai, stebėdami šią programą ir dalyvaudami specialiai jiems sukurtuose „paaiškinamuosiuose seminaruose“, galės pritaikyti šią programą nuolatiniam ugdymo procesui, vykstančiam vaikų globos namuose.

Programa susideda iš mokymų ir seminarų ciklo, kuris prasideda dviem informaciniais seminarais: „Pilietiškumas ir jaunimas: jaunimo politika, JNVO ir jų veikla“ ir „Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas: nuo planavimo prie įgyvendinimo“, kurių tikslas yra suteikti dalyviams bazinių teorinių žinių apie dalykus, kurie padės jiems planuoti savo profesinį ugdymą. Toliau programoje seka lyderystės mokymai (vyks savaitgalais). Šių mokymų tikslas – raginti jaunuolius atrasti savyje iniciatyvos ir ryžto įgyvendinti suplanuotą profesinio ugdymo planą. Toliau sekantys informacinis seminaras „Išsilavinimas Lietuvoje“ ir trumpi mokymai „Darbo paieškos: nuo CV iki pokalbio“ yra skirti sutekti dalyviams tų žinių, įgūdžių bei informacijos, kurios jiems tikrai prireiks įgyvendinant užsibrėžtus profesinius tikslus.

Darbo metodai: projektų koordinatorių susitikimai, darbas su globos namuose dirbančiais specialistais, susipažinimo ir grupės formavimo užduotys, „ledlaužiai“, seminarai, mokymai, susitikimai su jaunimo organizacijų atstovais, tarpiniai ir galutinis įvertinimai, konferencija projekto rezultatams pristatyti.

Labiausiai projektas yra nukreiptas į mokymosi mokytis gėbėjimo ugdymą, tačiau kadangi projekto esmė yra patirtinis mokymasis, tai visas procesas bus labai individualus ir kiekvienas organizacijos narys galės lavinti tuos savo gėbėjimus, kuriuos pats/pati norės. Darbas vyks su jaunimu, todėl bus lavinamos jaunimo darbuotojų ir jaunimo mokymų vadovų kompetencijos.

Vaikų iš globos namus gėbėjimai bus lavinami per du kanalus – žinias ir įgūdžius. Tam, kad mokymosi procesas vyktų sklandžiai, bus sudarytos visos sąlygos: pirmiausia bus išaiškinti labai tikslūs dalyvių mokymosi poreikiai, pagal juos sudaryta detalesnė programa. Bus sukurtos tinkamos fizinė, psihologinė ir emocinė erdvė mokymuisi, kad niekas neblaškytų ir kad visas dėmesys ir pastangos projekto veiklų metu būtų nukreiptos į savęs ugdymo procesą.