Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„Jaunimas mieste — jaunimas miestui“

← Projektai

2013-09-02 — 2015-05-10
Mūsų vaidmuo: Koordinatoriai
Vieta: Vilnius, Lietuva

Vilniaus savivaldybėje veikia virš 200 darbo su jaunimu paslaugas teikiančių įstaigų bei virš 170 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, teikiančių darbo su jaunimu paslaugas, tačiau  valdžios ir NVO sektorius darbo su jaunimo srityje silpnai bendradarbiauja. Per paskutinius 5 metus nebuvo jokių vertinimų, susijusių su bendradarbiavimu ir dalies viešųjų paslaugų perdavimu JNVO.

Šiuo projektu siekiama išspręsti Vilniaus savivaldybės institucijų, dirbančių jaunimo politikos srityje, problemas. Projekto metu įgyvendinamos veiklos minėtoje srityje tobulins žmogiškųjų išteklių valdymą, stiprins administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje per institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę.

Siekiant išspręsti esančias problemas projekto „Jaunimas mieste – jaunimas miestui“ metu bus įgyvendintos šios veiklos:

  • bus išanalizuotos Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų galimybės perimti dalį viešųjų paslaugų  jaunimo politikos srityje; 
  • bus siekiama užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp JNVO ir valdžios sektorių darbo jaunimo srityje Vilniaus mieste;
  • bus gerinamas viešųjų paslaugų finansavimas ir prieinamumas.

Tarp projekto veiklų buvo organizuoti 6 darbo grupių susitikimai tokiomis temomis:

  • Jaunimo užimtumo skatinimas
  • Jaunimo informavimas
  • Jaunimo politikos strategija
  • Jauno žmogaus verslumas ir saviraiška
  • Jaunimo pilietinis ugdymas
  • Saugios aplinkos jaunimui kūrimas

Kviečiame susipažinti su galutine darbo grupių ataskaita

Projektas „Jaunimas mieste – jaunimas miestui“ finansuojamas Europos Sąjungos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ lėšomis.