Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Jaunimo vasaros stovykla "Judame"

← Projektai

2014-06-01 — 2014-09-30
Mūsų vaidmuo: Organizatoriai

Jaunimo vasaros stovykla “Judame”, orientuota į jaunuolius, kurie turi mažiau galimybių turiningai praleisti laisvalaikį. Pagrindinis stovyklos tikslas – suteikti 16-19 metų jaunimui saugiai ir turiningai praleisti vasarą, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam bei mažiau motyvuotam jaunimui.

Siekiant įgyvendinti numatytus stovyklos tikslus buvo organizuoti sportiniai turnyrai, kurie padėjo formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms, bei sveikos gyvensenos įgūdžiams. Taikant komandos formavimo metodus, buvo skatinama asmeninė atsakomybė, mokoma veikti komandoje ir suprasti grupės formavimo principus.

ŠI stovykla – tai ne tik turiningai praleistas laisvalaikis. Stovyklos veiklų metu įgytos žinios suteikė jaunuoliams žinių kaip atsakingiau planuoti savo laisvalaikį, kodėl rūkymą ir alkoholio vartojimą reikia pakeisti pozityvia veikla – sportu bei neformaliojo ugdymo veiklomis.