Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Region Youth Policy In Action

← Projektai

2012-05-01 — 2013-10-01
Mūsų vaidmuo: Koordinatoriai
Partneriai: Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas”(Lietuva), Biedriba “Jauniesu Rigas dome” (Latvija), Biedriba Patioti LV (Latvija)
Vieta: Vilnius (Lietuva), Ryga (Latvija)

Jaunimo demokratiškumo projektas “Region Youth Policy in Action” vyko dviejų kaimyninių šalių – Latvijos ir Lietuvos – sostinių regionuose (Vilniaus ir Rygos). Abi šalys yra jaunos demokratijos ir jaunimo politika jose taip pat yra sąlyginai jauna.

Projekto tikslai:

- apžvelgti esamą regioninę jaunimo politiką Latvijos ir Lietuvos sostinėse, kur koncentruojasi didžiausias jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų skaičius;

- nuodugniai ištirti esamą situciją, identifikuojant egzistuojančios regioninės jaunimo politikos stipriąsias ir tobulintinas puses;

- skirtingomis priemonėmis (bendri mokymai, tarptautinė konferencija su kitų šalių ekspertų dalyvavimų, pastovūs tarpusavio susitikimai, rekomendacijų rengimas ir k.t.) sukurti prielaidas regioninės jaunimo politikos Vilniuje ir Rygoje tobulinimui, ir šių regionų jaunimo bei jaunimo organizacijų įgalinimui.

Visas projektas truko pusantrų metų (18 mėnesių) ir buvo labai įvairialypis. Didelę reikšmę projektui padarė įvykdyti tyrimai, kurių pagrindu vyko daugelis kitų projekto renginių:

- kelių dienų tarptautiniai mokymai, kurių metu jaunimo lyderiai iš skirtingų Vilniaus ir Rygos organizacijų dalijosi jau turima patirtimi bei savo regionų jaunimo veiklos ir jaunimo politikos ypatumais;

- regioniniai jaunimo organizacijų forumai (atskirai – Vilniuje ir Rygoje), ), kur buvo pristatyti ir aptarti tarpiniai projekto rezultatai bei esminiai regioninės jaunimo politikos klausimai;

- dviejų dienų tarptautinė konferencija – joje dalyvavo ne tik aktyvūs ir iniciatyvūs jaunimo lyderiai iš Vilniaus ir Rygos, bet ir ekspertai ir jauni žmonės iš Danijos ir Rumunijos, kurie domėjosi mūsų regionų situacijomis bei dalijosi informacija apie regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką savo šalyse;

- 3 vienos dienos mokymai kiekvienoje iš dviejų šalių  (Latvijoje ir Lietuvoje); juos organizuojant buvo siekiama į jaunimo veiklą bei sprendimų priėmimo procesus įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių;

- trys tarpiniai susitikimai ir vienas baigiamasis-apibendrinamasis susitikimas tarp projekto vykdytojų, kuriame dalyvavo po 10 projekto vykdytojų atstovų (darbuotojų, ekspertų, savanorių) iš pareiškėjo ir partnerių organizacijų;

 

Projektui pasibaigus taip pat buvo paruoštas baigiamasis projekto leidinys, kuris bus išplatintas abiejose šalyse, siekiant didinti projekto matomumą ir užtikrinti jo rezultatų tęstinumą.