Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„Leidinys, skirtas tautinių mažumų jaunimui“

← Projektai

2004-09-01 — 2005-06-30
Mūsų vaidmuo: Organizatoriai
Remėjai: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA)
Vieta: Lietuva

Tai pirmasis „Jaunimo iniciatyvinės grupės“ projektas, kuris turėjo pažymėtiną vertę tolimesnei organizacijos veiklai.

Projekto mintis kilo dėl to, kad tuo metu Lietuvoje nebuvo nė vieno leidinio, skirto rusakalbiam jaunimui. Šio projekto tikslas – sudaryti tautinių mažumų jaunimui tokias pačias informacines galimybes, kokias turi ir lietuvių jaunimas, t.y. pasiekti visą dominančią informaciją savo gimtąja kalba. Šio tikslo įgyvendinimui, kaip pats tinkamiausias ir efektyviausias veiklos būdas, buvo pasirinkta leidyba laikraščio jaunimui rusų kalba. Ši veikla ne tik suteikė galimybę jaunimui gauti objektyvią informaciją, bet jie ir patys galėjo aktyviai dalyvauti ir formuoti informacinę aplinką, tokiu būdu įtakojant socialinį ir kultūrinį jaunimo gyvenimą. Projektu buvo siekiama sudaryti galimybes tautinių mažumų jaunimui pasireikšti, išsaugoti savo kultūrą ir identitetą integracijos į Lietuvos visuomenę proceso metu, tapti pilnaverčiais suvienytos Europos piliečiais.