Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„Pasakyti garsiai, kurti bendrai“

← Projektai

2009-06-13 — 2009-09-31
Mūsų vaidmuo: Organizatoriai
Remėjai: Vilniaus miesto savivaldybė
Vieta: Vilnius, Lietuva

Tai institucinės paramos projektas, kurio tikslas 2009 m. – organizacijos ir jos veiklos populiarinimas bei ryšių su visuomene plėtra ir skatinimas. Užsibrežėme tris pagrindinius uždavinius, kurių ir siekėme projekto metu: pirma, organizacijos apskritai ir atskirų projektų matomumo didinimas; antra, organizacijos narių ryšių su visuomene (RSV) įgūdžių tobulinimas; trečia, ryšių užmezgimas su vietos organizacijomis ir žiniasklaida.

Projektas buvo įgyvendintas per keturių mėnesių laikotarpį, kurio metu buvo intensyvintas bendradarbiavimas su žiniasklaidos atstovais ir straipsnių apie organizacijos veiklą paruošimas ir platinimas. Taip pat buvo sukurti vizualiniai elementai, kurių dėka visuomenė gali sudaryti platesnį supratimą apie mūsų organizaciją bei paprasčiausiai ją pažinti, t.y. buvo atnaujinta organizacijos interneto svetainė, sukurti informaciniai lankstinukai su organizacijos pristatymu, pagaminta kitokia pristatomoji medžiaga.