Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

„Rusų ir lietuvių kultūrų dialogas“

← Projektai

2005-02-01 — 2005-05-31
Mūsų vaidmuo: Organizatoriai
Partneriai: „Vilniaus universiteto rusu filologijos katedra“, UAB „Analora“, UAB „Vagos prekyba“
Remėjai: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
Vieta: Vilnius, Lietuva
Projektą sudarė penki seminarai (mokymosi etapai) — kaip žingsniai link sėkmingo ir efektyvaus dialogo. Pirmasis įvadinis seminaras (grupės kūrimas) — betarpiškas dalyvių supažindinimas su grupės dinamika, aptariant lyderio vaidmenį, grupės darbo organizavimą, grupės narių motyvacijos problematiką. Antrasis seminaras (informacija ir kūryba) suteikė dalyviams daugiau žinių apie rusų kultūrą, istoriją, kalbą, literatūrą, o taip pat informacijos apie rusų ir lietuvių kultūrų ryšius. Antrame seminare daug dėmesio buvo skirta praktiniams užsiėmimams, vaidinimams. Trečiojo seminaro metu (forma) dalyviai mokėsi retorikos pagrindų, jiems buvo pristatyta, kaip taisyklingai ir įdomiai pateikti savo žinias kitiems. Ketvirtajame seminare (įgyvendinimas) dalyviai buvo išsamiau supažindinami su projektų rengimu, organizavimu ir vykdymu bei ėmėsi kurti savus projektus. Penkto seminaro metu (įvertinimas) įvertinome projektus, daug dėmesio skyrėme planams ir galimybėms toliau vykdyti projektus.