Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Radote klaidą ir norite padaryti pasaulį geresnį? Pažymėkite ją pele ir paspauskite Ctrl+Enter. Ačiū! ©

Socialinio verslo fabrikas: darbas, verslumas ir visuomenė

← Projektai

2011-07-25 — 2011-07-29
Mūsų vaidmuo: Partneriai
Remėjai: „Veiklus jaunimas“
Vieta: Estija

Daugiaetapio ilgalaikio projekto tikslas – padidinti jaunimo organizacijų veiklos efektyvumą ir gyvybiškumą bei pakelti jaunimo konkurentingumą darbo rinkoje, o taip pat sukurti galimybes jaunimo organizacijų vystymui per socialinio verslumo patirties gavimą.

Tikslinė grupė – jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai 18–25 metų, atstovaujantys visuomenines organizacijas.

Uždaviniai:

- Išanalizuoti klausimus, susijusius su jaunimo galimybėmis darbo rinkoje skirtingose šalyse bei jaunimo suvokimą apie socialinį verslumą.

- Sukurti mokymų koncepciją jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams, suinteresuotiems paleisti jaunimo socialinio verslo fabrikas.

- Pakoreguoti koncepciją, tikslus, uždavinius ir ilgalaikio projekto renginius (sutartis, atsakomybių paskirstymą, terminus, galimybes ir t. t.).

- Pakoreguoti mokymų dalyvių profilį, o taip pat dalyvių atrankos procedūrą ir kriterijus.